1668

1940 Kotimaan kirje frankeerattu Päts-julkaisun 1 s kolmirivilöllä Mi 113 sekä 2 s kuusilolla Mi 114, kaunis leimaus Kärstna 28.VI.1940. Kuoren oikeasta alakulmasta puuttuu pala

Kohde on myyty